کریستین دراپا یکی از پیشگامان تحقیق در زمینه سلولهای بنیادین بالغ است که به دلیل بکارگیری تغذیه عملکردی در زمینه های سلامتی و پزشکی احیاء کننده شهرت جهانی یافته است. کریستین دراپا دارای مدرک کارشناسی افتخاری در رشته نوروفیزیولوژی و مدرک کارشناسی ارشد در جراحی مغز و اعصاب و نورولوژی از انستیتوی مغز و اعصاب مونتریال - مرتبط با دانشگاه مک گیل مونتریال کانادا می باشد. وی به عنوان دانشمند ارشد در" سِل تِک"، "دِزِرت لِیک تِکنولوجیز" (با نام کنونی سِرول) و "استِمتِک اینترنشنال فعالیت می نماید. کریستین دراپا با تحقیق در زمینه گیاهشناسی گیاه آبزی اِی.اف.اِی در اواخر دهه 90 و مشاهده این امر که مصرف این نوع گیاه فواید بسیاری برای سلامت انسان در بر دارد به این نتیجه رسید که سلولهای بنیادین مغز استخوان یک سیستم ترمیمی طبیعی در بدن ایجاد می کنند و مکانیسم عملکردی گیاه اِی.اف.اِی نیز در حمایت از آزاد شدن سلولهای بنیادی از مغز استخوان موثر است. این دو نظریه دراپا در پی تحقیقات بیشتر به تایید رسیده است. نقش طبیعی سلولهای بنیادین در بدن در قالب بنیاد اصلی ترمیم روزانه بدن و نیز سیستم احیای بافتی در کتاب دراپا با عنوان "رمزیابی (تجزیه کدهای) سلولهای بنیادین" که در سال 2010 منتشر گردیده به تفصیل شرح داده شده است.

دراپا در این کتاب چگونگی آزاد شدن سلولهای بنیادین بالغ از مغز استخوان به درون جریان خون و برای انجام ترمیم روزانه بافتها در تمامی بدن را تشریح نموده است. نتایج تحقیقات وی تاثیر ژرفی بر تمامی ابعاد پزشکی احیاء کننده اعم از درمان بیماری، ممانعت از بیماری، ترمیم و حفظ جوانی و سلامت کلی بدن داشته است. دراپا در جریان این تحقیقات به این ننتیجه رسیده است که عملکرد گیاه آبزی اِی.اف.اِی در بدن در خارج کردن (آزادسازی) سلولهای بنیادین از مغز استخوان موثر است. با افزایش تعداد سلولهای بنیادین در حال جابجایی، سلولهای بنیادین بیشتری برای مشارکت در ترمیم بافتهای بدن در دسترس قرار می گیرند. دراپا با تحقیقات بیشتری که با همکاری جیتِه یِنسِن به انجام رسانده برخی از گیاهانی که در آزادسازی سلولهای بنیادین از مغز استخوان و مشارکت در ترمیم بافتی موثر می باشند را شناسایی نموده است. برخی از این گیاهان عبارتند از:

Fucoidan (from Undaria Pinnatifida)/Wakame

Polygonum Multiforum (Foti)

طبق نتایج این تحقیقات، برخی گونه های گیاهی و عصاره الوئه نیز در این آزادسازی موثر تشخیص داده شده اند. از سوی دیگر، میوه گوجی بِری، قارچهای دارای خاصیت دارویی، کلستروم کاملا تجزیه شده، و فوکوایدان حاصل از جلبکهای دریایی نیز در جابجایی و حرکت سلولهای بنیادین از جریان خون به بافتها موثر می باشند. کریستین دراپا در طول پانزده سال گذشته محصولات غذایی متعددی ویژه سلولهای بنیادی تولید نموده که مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. وی هم اکنون تحقیقات خود در زمینه گیاهشناسی را با هدف تمرکز ویژه بر ابعاد مختلف روند احیای بدن توسعه بخشیده است. دراپا هم اکنون کتاب دوم خود را که بر تشریح ارتباط میان تعداد سلولهای بنیادین آزاد شده و ایجاد تدریجی بیماری متمرکز است در دست تالیف دارد. طبق این توضیحات؛

هر چه تعداد سلولهای بنیادین فرد کمترباشد، خطر توسعه بیماریهای خطرناک در بدن او بیشتر است -

ناکارآمدی در امر ترمیم داخلی روزانه که از طریق سلولهای بنیادی صورت می پذیرد مهمترین علت ایجاد بیماری است -

افزایش تعداد سلولهای بنیادین آزاد شده می تواند در حفظ سلامت و جلوگیری از ایجاد بیماری موثر باشد -

دراپا یکی از سخنرانانی است که در بیشتر همایشهایی که در زمینه سلولهای بنیادین برگزار می شود مشارکت و در خصوص فیزولوژی این سلولها در بیمارستانها و دانشگاههای متعدد سخنرانی می نماید. وی یکی از سخنرانان اصلی همایشهای ملی انجمن منسا نیز می باشد.